Oplossingsgerichte begeleiding voor kinderen en jongeren 06 19 60 91 76‬ info@connect-begeleiding.nl

Referentie

“Jolanda is enorm betrokken en doortastend, legt de vinger precies op de juiste plek. Ze biedt zowel de leerling als de docent een helder zicht op aandachtspunten in de ontwikkeling en geeft handreikingen voor de dagelijkse praktijk. Ook voor ouders is ze een steun. Door liefdevol maar ook doortastend en professioneel te communiceren weet ze de verbinding te leggen met de ouders om samen met het kind aan het werk te gaan en de stappen te zetten die nodig zijn.

 

Als een leerling naar Jolanda is geweest zie ik altijd een enorm verschil. In plaats van gespannenheid of onrust, blokkades of onvermogen, komt ontspanning en vertrouwen na de bezoeken aan Jolanda. Ik heb letterlijk een aantal keren een leerling nerveus de klas uit zien vertrekken voor een bezoek aan Jolanda en met een glimlach weer terug de klas in komen. Het straalde ervan af: ‘ik weet weer waar ik aan toe ben, ik heb weer vertrouwen in mezelf en mijn proces’. Ze krijgen vertrouwen, grip op hun proces en gaan met sprongen vooruit.

 

Jolanda straalt vertrouwen uit en rust, iedereen voelt zich bij haar geaccepteerd en gesteund. Ze weet exact wat een leerling nodig heeft en is ook alert wanneer een leerling doorverwezen moet worden. Bij Jolanda voelen kinderen zich gedragen. Zelfs als ze klaar zijn met de ondersteuning bij haar, voelen ze zich nog altijd welkom om even bij haar langs te komen mochten ze daar behoefte aan hebben.

 

Ik had een leerling in een crisissituatie in de klas. Dankzij de geweldige begeleiding van Jolanda kon hij in de klas blijven en werden de stappen gezet die nodig waren voor de zorg die nodig was. Zowel voor de ouders, voor de leerling als voor mij als docent was ze een onmisbare steun. Zelfs in de periode dat er vrijwel dagelijks gesprekken en behandelingen nodig waren was ze er altijd en hielp ze de leerling over obstakels heen. Ik vond dat enorm bijzonder en waardevol en durf te stellen dat het zonder Jolanda niet gelukt zou zijn deze leerling erbovenop te helpen.”

Roxanne Mc Carthy, docent en mentor

Neem vrijblijvend contact op.