Oplossingsgerichte begeleiding voor kinderen en jongeren 06 19 60 91 76‬ info@connect-begeleiding.nl
Ambulante begeleiding scholen basis- en voortgezet onderwijs

Ambulante begeleiding scholen basis- en voortgezet onderwijs

Scholen, besturen- en samenwerkingsverbanden kunnen een beroep doen op ‘Connect’.

  • Connect bekijkt bij elke aanvraag wat de school en leerling aan onderwijsondersteuning nodig heeft en bespreekt het te bereiken doel.
  • Connect richt zich op zelfredzaamheid en het vergroten van het zelfvertrouwen van het kind/jongere.
  • Connect hecht veel waarde aan een prettige samenwerking. Samen spannen wij ons in voor een positief resultaat.
  • Connect heeft veel ervaring binnen het primair en voortgezet onderwijs en boekt snel resultaat.
  • Connect werkt vanuit de kwaliteiten van de leerling en sluit aan bij de gebruikte methodieken van de school.

Referentie

“Jolanda is enorm betrokken en doortastend, legt de vinger precies op de juiste plek. Ze biedt zowel de leerling als de docent een helder zicht op aandachtspunten in de ontwikkeling en geeft handreikingen voor de dagelijkse praktijk. Ook voor ouders is ze een steun. Door liefdevol maar ook doortastend en professioneel te communiceren weet ze de verbinding te leggen met de ouders om samen met het kind aan het werk te gaan en de stappen te zetten die nodig zijn.”

 

Lees meer

Roxanne Mc Carthy, docent en mentor

“Jolanda helpt mij op school sinds vorig schooljaar, ik moest nog erg wennen omdat ik van een andere school afkwam waar ik slecht kon werken doordat ik gepest werd door 4 jongens en ik onzeker ben geworden of ik mijn schoolwerk wel goed doe en ik mij niet zo goed kan concentreren.

 

Ik vind dat Jolanda mij erg goed helpt, ze is aardig en rustig, ik kan nu al veel beter werken op school en rustig blijven.

Jongen, 9 jaar

Neem vrijblijvend contact op.